Vi vill inte överlämna ett överexploaterat, trafikskadat och miljöförstört Saltsjö-Boo till kommande generationer. Vi söker ditt stöd för att fortsätta vara en garant för en demokratisk och ansvarsfull samhällsutveckling.


Här är information om och från Socialdemokraterna i Saltsjö-Boo

Vår politik

Med länkar till Nacka AK, partidistrikt och partistyrelse + andra folkrörelser vi samarbetar med


Se själv

Följ med bland alla politiska beslut

Alla beslutshandlingar samlade för att förenkla för den som vill följa besluten


Se själv

Kalendarium

Kalendarium med kallelser till Boo-föreningens och Nacka (s):s medlemsmöten


Tag del

Nacka bygger stad

Eller byggs det mest i Saltsjö-Boo? 44 pågående projekt


Se själv

Tveka inte att kontakta oss!