Vår historia

1917-2019

 

Boo – från egen kommun till kommundel i Nacka


Boo har i historisk tid tillhört Värmdö skeppslag, men bildades som egen församling 1635. Under det fortsatta 1600-talet delades i stort sett hela Orminge fjärding med torp och gårdar upp mellan säterierna Boo, Kummelnäs och Velamsund.


I början av 1900-talet påbörjades storskaligare tomtexploatering för sommarstugeområden. Boo kom att tillsammans med Norrtälje, Värmdö och Vaxholm att få förhållandevis stora områden för sport/sommarstugor som avstyckats från de ursprungliga jordbruksfastigheterna. I dessa områden bodde man i huvudsak sommartid med lägre krav på vägar, vatten och avlopp och annan infrastruktur.
 
 
Utvecklingen av landsbygdskommunen Boo var långt in på 1900-talet långsam.   1971 slogs Boo ihop med Nacka och Saltsjöbaden. Fram till denna period bestod bebyggelsen i Boo i huvudsak av villor och ett fåtal flerfamiljshus i Björknäs och Eknäs samt av sommarstugor, mindre torp och gårdar. Tidigt bildades ett kommersiellt centrum kring Björknäs där det fanns såväl ångbåts- som landsvägsförbindelser
  
Det socialdemokratiskt ledda Boo bygger Eknäs


Vid kommunsammanslagningen 1972 ägde Boo kommun en tredjedel av all mark i kommunen. Med socialdemokraterna i majoritet så länge Boo var en egen kommun, fördes en framtidsinriktad politik där man t ex redan på 1950-talet köpte Eknäs gård där man lät uppföra traktens första samlade hyreshusbebyggelse. De fem husen med 72 lägenheter var inflyttningsklara 1957. 
  
Det socialdemokratiskt ledda Boo bygger Orminge


1967 började man bygga bostadsområdet västra Orminge på skogs och ängsmark som styckats av från jordbruksfastigheten Skarpnäs. Orminge stod klart 1971 tillsammans med tillhörande centrumbebyggelse. I nästa steg projekterades och byggdes östra Orminge.
 

Vår mailadress:
sossariboo@gmail.com