Kommunala beslutsorgan i Nacka

what image shows

I kommunalvalet 2018 fick (s) 17,5 % i Nacka totalt och 15 % i Saltsjö-Boo. Detta innebär i huvudsak oförändrad röstandel i jämförelse med 2014. Sett över tid förlorar (s) andelar i valmanskåren. Det är också svårt att följa hur och när viktiga beslut fattas i de olika kommunala organen. Nedanstående lista är avsedd att förenkla informationsinhämtningen.

Klicka på klubban för det beslutsorgan du vill veta mer om och ta del av protokoll och handlingar för 2019

Kommunfullmäktige

Nästa sammanträde 20 april

I kommmunfullmäktige representerar 61 politiker väljarna. 11 av dessa är socialdemkorater, varav 4 är medelemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Klicka här för Boo-föreningens rapport från fullmäktigemötena

Kommunstyrelsen

Nästa sammanträde 30 mars

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter, varav 2 ordinarie och 2 ersättare är socialdemokrater. Ingen av dessa är under 2019 medlem i Boo socialdemokratiska förening.

Klicka här för ärenden som är direkt knutna till Saltsjö-Boo

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Nästa sammanträde 17 mars

Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 8 ordinarie ledamöter av vilka 2 är socialdemokrater. (s) har även 1 ersättare. Ingen av dessa är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

17 mars

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott har 8 ordinarie ledamöter, varav 2 socialdemokrater. Ingen av dessa är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott

Nästa sammanträde 10 mars

Kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott har 8 ordinarie ledamöter, varav 1 är socialdemokrat (2:e vice ordförande). 1 ersättare ä socialdemokrat. Ingen av dessa är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Klicka här för ärenden som är direkt knutna till Saltsjö-Boo

Kommunstyrelsens miljöutskott

Nästa sammanträde 10 mars

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbets- och företagarnämnden

Nästa sammanträde 25 mars

Arbets-och företagarnämnden har 10 ordinarie ledamöter. 3 av dessa är socialdemokrater, varav 1 (2:e vice ordförande) och 1 ersättare är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Klicka här för ärenden som är direkt knutna till Saltsjö-Boo

Fritidsnämnden

Nästa sammanträde 25 mars

Fritidsnämnden har 10 ordinarie ledamöter, varav 2 (inkl 2:e vice ordförande) och 1 ersättare är socialdemokrater. 1 ordinarie ledamot är medlem i Boo socialdemokratiska förening.

Klicka här för ärenden som är direkt knutna till Saltsjö-Boo

Kulturnämnden

Nästa sammanträde 24 mars

Kulturnämmnden har 10 ordinarie ledamöter. 1 ordinarie (2:e vice ordförande) och 2 ersättare är socialdemokrater. Ingen av dessa är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Klicka här för ärenden som är direkt knutna till Saltsjö-Boo

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Nästa sammanträde 18 mars

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har 15 ledamöter, varav 3 (inklusive 2:e vice ordförande) är socialdemokrater tillsammans med 2 ersättare. Ingen av dessa är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Klicka här för ärenden som är direkt knutna till Saltsjö-Boo

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott

Nästa sammanträde 19 februari

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott har 6 ledamöter varav en (s) (tillika 2:e vice ordförande), samt 1 ersättare. Ingen av dessa är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Natur- och trafiknämnden

Nästa sammanträde 24 mars

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ingen av dessa är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

Socialnämnden

Nästa sammanträde24 mars

Socialnämnden har 10 ledamöter, varav (s) har 2 ordinarie (inkl 2:e vide ordförande) och 1 ersättare. Ingen av dessa är medlemmar i Boo Socialdemokratiska förening.

14 Utbildningsnämnden

Nästa sammanträde 26 mars

Socialnämnden har 10 ledamöter, varav (s) har 2 ordinarie (inkl 2:e vide ordförande) och 1 ersättare. Ersättaren medlem i Boo Socialdemokratiska förening.

Klicka här för ärenden som är direkt knutna till Saltsjö-Boo

Val- och demokratinämmden

Val- och demokratinämnden består av 8 ledamöter, varav 1 (2:e vice ordförande) från (s). Ej medlem Boo Socialdemokratiska förening

Äldrenämden

Fritidsnämnden har 10 ordinarie ledamöter, varav 2 (inkl 2:e vice ordförande) och 1 ersättare är socialdemokrater. 2:2 vice ordförande är medlem i Boo socialdemokratiska förening

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämmden består av 3 ledamöter, varav 1, 2:e vice ordförande, ä (s).

Nacka Stadhus AB

Nacka Stadshus AB har 8 ledamöter, varav (s) har 2 ordinarie (inkl 2:e vide ordförande) och 1 ersättare. Ersättaren medlem i Boo Socialdemokratiska förening.

Nacka Vatten- och avfall AB

Nacka Vatten- och avfall AB har 8 ledamöter, varav (s) har 2 ? ordinarie (inkl 2:e vide ordförande) och 1 ersättare. Ingen är medlem i Boo Socialdemokratiska förening.

Brottsförebyggande rådet

Brottförebyggande rådet består av 8 ledamöter, vara (s) 2:e vice ordförande och medlem i Boo socialdemokratiska förening.

21 Naturvårdsrådet

Naturvårdsrådet har 6 föreningar som medlemmar, samt 2 politiker. Dock ingen (s)

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet består av 8 ledamöter, varav 3 politiker och 5 näringslivsrepresentatnter. 1 (s), inte medlem i Boo Socialdemokratiska förening

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet består av 10 ledamöter, varav 3 politiker och 7 föreningar/organisationer. 1 (s), inte medlem i Boo Socialdemokratiska förening.

Seniorrådet

Seniorrådet består av 2 politiker (ingen (s) och ett antal PRO förenignar och SPF.