Förslag motioner 2022

             Klicka på bilden för respektive motion för att läsa eller ladda ner

 

Brist på anläggningar för motion och idrott i Saltsjö-Boo

Hög tid för parkeringshus och bussterminal 

Den segregerade bostadsmarknaden

Utveckla lokal demokrati och medborgerligt infytande

Avveckla funktionen valkommitté

Om fullmäktige och klimatkrisen