Kalender Nacka 2020

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdet börjar vanligtvis kl. 18.00 med besvarande av interpellationer. Allmänheten är välkommen till fullmäktigecafé kl. 17.30.

VÅREN 2020

HÖSTEN 2020