Kommunstyrelsen 2020

Klicka på almanackan för datum och filsymbolen för handlingarna

 

Sammanträdesdatum

Handlingar

 

Från sammanträdet 2020-02-17:

Beslutades bl a att ställa ut gatukostnadsutredning för Fågelstigen, Saltsjö-Boo, för granskning. Total kostnad för projektering och utförande av allmänna anläggningar i området beräknas till 9 570 000 kronor i 2019 års kostnadsläge vilket föreslås utgöra kostnadstaket. Preliminär gatukostnadsersättning för en fastighet med andelstal 0,6 (permanenthus) är cirka 103 500 kronor.

Inget parti reserverade sig. (s) bifogade en protokollsanteckning: "Socialdemokraterna har sedan 2014 krävt en konsekvensutredning för övergång till gemensam finansiering av vägarna, samt att de boende i de områden som idag har enskilt huvudmannaskap för vägarna ska ha möjlighet att erbjudas kommunal borgen för lån till vägavgifterna, för att pragmatiskt komma närmare ett system enligt likviditetsprincipen."