Vår politik

 

Förslag till motion till Boo-föreningens årsmöte 2020-02-23

Motion om riskerna med digitaliseringen

Klicka på bilden för att läsa motionen eller ladda ner

 

Styrelsens förslag till motioner till AK:s årsmöte 2020-03-22

Motion om att utveckla den lokala demokratin

Klicka på bilden för att läsa motionen eller ladda ner

Motion revidering valkommitténs riktlinjer och instruktioner

Klicka på bilden för att läsa motionen eller ladda ner

 

Våra styrdokument

 

Lokalpolitiskt handlingsprogram

Klicka på bilden ovan

Valmanifest kommunvalet 2018

Klicka på bilden ovan

Organisatoriskt reformprogram - SAP-kongressen 2019

Klicka på bilden ovan

Boo-föreningens verksamhetsplan 2019

Klicka på bilden ovan

Ledaskapsidé SAP 2019

Klicka på bilden ovan

Våra företrädare i kommunfullmäktige, nämnder, råd och styrelser 2019

Klicka på bilden ovan

Kommunalvalet i Saltsjö-Boo 2018

Klicka på bilden ovan

 

 

Länkar till Nacka AK, SAP och nätverk

 

Nacka AK

Klicka på rosen ovan

Socialdemokratarna SAP

Klicka på rosen ovan

Naturskyddsföreningen Nacka

Klicka på loggan ovan

Boo miljö- och naturvänner

Klicka på loggan ovan